Saldus Mūzikas skolas jauno audzēkņu uzņemšana 2020./2021.

Saldus Mūzikas skola izsludina jauno audzēkņu uzņemšanu attālināti!
Lai pieteiktos aizpildi iesniegumu un atsūti uz saldus.muzikasskola@saldus.lv.
Pieteikšanās termiņš –  5. jūnijs.
Neskaidrību gadījumā zvani – 26547673

JAUNO AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA 2020./2021.

Klavierspēle no 6 gadiem

Akordeona spēle no 8 gadiem

Vijoļspēle no 6 gadiem

Čella spēle no 7gadiem

Ģitāras spēle no 9 gadiem

Kokles spēle no 8 gadiem

Kora klase no 7 gadiem

Sitaminstrumentu spēle no 9 gadiem

Pūšaminstrumentu spēle – flauta, klarnete, saksofons, trompete, mežrags, eifonijs, tuba no 9 gadiem

Sagatavošanas klase pūšaminstrumentu spēlei no 6 gadiem