Kontakti

Direktors: Mārtiņš Bērtulis
Tālrunis: 26422658
e-pasts: martins.bertulis@saldus.lv

Saldus Mūzikas skolas direktora apmeklētāju pieņemšanas laiks 2020./2021. mācību gadā

ceturtdienās           10.00–12.00

 

Direktora vietniece izglītības jomā: Linda Brača
Tālrunis: 26547673
e-pasts: linda.braca@saldus.lv

Lietvede: Inta Kohas
Tālrunis: 20269914
e-pasts: inta.kohas@saldus.lv

 

Atbildīgā persona izglītības programmu īstenošanas vietā Kalnos: Zanda Rivāne
Tālrunis: 28679833
e-pasts: zanda675@inbox.lv

 

Rekvizīti:
Saldus novada pašvaldība
Saldus Mūzikas skola
Reģ. Nr. 90009114646
Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
AS “SEB banka” Saldus filiāle
UNLALV2X
LV42UNLA0050014277525

 

Adrese: Avotu iela 12A, Saldus, LV-3801
E – pasts: saldus.muzikasskola@saldus.lv
Mājas lapa: muzikasskola.saldus.lv