Četrpadsmit mūsu audzēkņi piedalījās Kazahstānas rīkotā konkursā – II international vocal and instrumental competition “ADAGIO”, kurš norisinājās tiešsaistē.

Vasara Saldus Mūzikas skolai iesākusies ar prieku un lepnumu par saviem audzēkņiem.
Četrpadsmit mūsu audzēkņi piedalījās Kazahstānas rīkotā konkursā – II international vocal and instrumental competition “ADAGIO”, kurš norisinājās tiešsaistē.
Mūsu audzēkņi ieguvuši godalgotas vietas un pelnītu vasaras brīvlaiku. 🥳 🤩
Paldies pedagoģēm Vitai Ramatei, Simonai Sunepai, Ainai Lūsēnai, Iritai Rasai, Inai Kiršteinei, Inārai Bērziņai un Vinetai Kurpniecei par drosmi, uzdrīkstēšanos un audzēkņu sagatavošanu konkursam!