Nodarbību grafiks

GRUPU STUNDU SARAKSTS   2018./2019. mācību gada   I semestrim

Pedagogs: Aiva Pundiņa

Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1245 – 1325
1330 – 1410
1415 – 1455
1500 – 1540 1.ABSolfedžo 1.DE2  Solfedžo 1.ABSolfedžo 1.DE2  Solfedžo
1545 – 1625 2.DE  Solfedžo 3.A  Solfedžo Sagat.  Mūz.māc. 2.DE  Solfedžo 3.A  Solfedžo
1630 – 1710 3.DE2  Solfedžo 4.AB1  Solfedžo 3.DE2  Solfedžo 4.AB1  Solfedžo
1715 –1755 3.DE2  Mūz.lit. 5.DE  Solfedžo 4.D  Solfedžo 5.DE  Solfedžo
1800 – 1840 4.D  Solfedžo 5.DE  Mūz.lit. „Ķipari” I grupa 4.D  Mūz.lit.
1845 – 1925 „Ķipari” II grupa
1930 – 2010
2015 – 2055

Pedagogs: Diāna Demitere

Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1245 – 1325
1330 – 1410
1415 – 1455 1.* AB  Solfedžo 1.* AB  Solfedžo
1500 – 1540 1.C  Solfedžo 1.AB1  Solfedžo 1.C  Solfedžo 1.AB1  Solfedžo
1545 – 1625 1.AB3  Solfedžo 1.DE1  Solfedžo 1.AB3  Solfedžo 1.DE1  Solfedžo
1630 – 1710 4.C  Solfedžo 2.AB  Solfedžo 4.C  Solfedžo 2.AB  Solfedžo
1715 –1755 3.ABC  Solfedžo 5.AB  Solfedžo 3.ABC  Solfedžo 5.AB  Solfedžo
1800 – 1840 6.ABC  Solfedžo 7.AB  Solfedžo 6.ABC  Solfedžo 5.AB  Mūz.lit.
1845 – 1925 7.AB  Mūz.lit. 6.ABC  Mūz.lit. 7.AB  Solfedžo
1930 – 2010
2015 – 2055

Pedagogs: Rolands Kleinbergs

Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1245 – 1325
1330 – 1410
1415 – 1455
1500 – 1540 2.C  Solfedžo
1545 – 1625 5.AC  Solfedžo 3.DE1  Solfedžo 5.AC  Solfedžo 3.DE1  Solfedžo
1630 – 1710 2.C  Solfedžo 3.DE1  Mūz.lit. 5.AC  Mūz.lit. 4.DE  Solfedžo
1715 –1755 7.ABC  Solfedžo 4.AB2  Solfedžo 7.ABC  Solfedžo 4.AB2  Solfedžo
1800 – 1840 8.AC  Solfedžo 4.DE  Solfedžo 7.ABC  Mūz.lit. 6.DE  Solfedžo
1845 – 1925 8.AC  Mūz.lit. 4.DE  Mūz. lit. 8.AC  Solfedžo 6.DE  Mūz.lit.
1930 – 2010 6.DE  Solfedžo
2015 – 2055